Biofeedback – Casus Moeheid

Casus moeheid
Mevrouw B., 46 jaar, meldt zich omdat ze al een jaar of drie moe is. Daarnaast is ze bij vlagen prikkelbaar en labiel. Ze vertelt dat ze vastloopt in situaties, waarin ze zichzelf niet mag zijn. Dat heeft ze meegemaakt in haar werk, maar ook in de familiekring merkt ze dat ze vaak niet op haar gemak is. Bij het biofeedback stressprofiel (zie grafiek 2) vallen 2 dingen op: haar ademhaling is snel en oppervlakkig en haar handtemperatuur is veel te laag en daalt verder tijdens de test. Ook spant ze soms onbewust haar schouders aan. De hoogte van de handtemperatuur wordt bepaald door de hoeveelheid bloed in de
vingertoppen. Wanneer het lichaam in een staat van alertheid komt, dan zorgt het zenuwstelsel er voor dat de bloedvaatjes in de vingertoppen samenknijpen, zodat extra bloed beschikbaar is voor de hersenen en grote spieren die nodig zijn als er gevaar dreigt. Het verwachte patroon is een daling van de handtemperatuur tijdens de mentale inspanningstaken en een stijging van de handtemperatuur tijdens ontspanning en tijdens herstel na de mentale inspanningstaak. De koude handen kunnen er op wijzendat mevrouw B. de wereld wantrouwend benaderd en dit geeft ze direct toe. Door het gevoel dat ze niet zichzelf kan zijn, wordt ze extra alert en dat gebeurt in steeds meer situaties. Het oppervlakkige snelle ademen is een beeld dat past bij spanning en alertheid.

stressprofiel moeheid

Grafiek 2: stressprofiel van mevrouw B. Opvallend is de lage en verder dalende handtemperatuur. Het grijze segment is de basismeting, de rode segmenten zijn de mentale inspanningstaken, de groene segmenten zijn de ontspanningsopdrachten en het blauwe segment is een ademoefening.

 

 

Alhoewel ze zich eerder niet bewust was van haar adempatroon, werd ze dit door de meting wel en was ze benieuwd wat er zou gebeuren als ze langzamer en dieper zou leren ademen. In de therapie werd aandacht besteed aan de thema’s veiligheid en jezelf durven zijn. De ademoefeningen gaven haar extra ontspanning en leerde zij toepassen in situaties, waarin ze zich ongemakkelijk voelde. Ze ontdekte dat anderen haar accepteerden, ook als ze zichzelf durfde te zijn, en voelde zich steeds meer op haar gemak in groepen. Ze heeft ander werk gezocht, wat beter bij haar paste en haar moeheid nam af. Bij hermeting had ze warme handen en reageerde haar zenuwstelsel normaal tijdens de test.

Conclusie
Het biofeedback stressprofiel laat zien wat er in het lichaam gebeurt in reactie op spanning en geeft inzicht in het vermogen om te ontspannen en het herstelvermogen na spanning. De oorzaak van spanningsgerelateerde klachten wordt via een dergelijke meting duidelijker en de behandeling kan beter afgestemd worden op de specifieke situatie van de patiënt. In Nederland is de afgelopen jaren gewerkt aan een netwerk van praktijken, waar een dergelijk biofeedback stressprofiel afgenomen kan worden. Ook Ergofocus is lid van dit netwerk.

Op de website van www.biofeedbackvereniging.nl staan nog meer praktijken in Nederland, die lid zijn van dit netwerk.

Bron: Mevr. D.M. Matto, Eerstelijnspsycholoog / biofeedback therapeut BCIAC

WordPress theme: Kippis 1.15