Biofeedback – Casus Hoofdpijn

Casus hoofdpijn
De heer W., 33 jaar, wordt door de huisarts verwezen naar de psycholoog in verband met
hoofdpijnklachten. Volgens de huisarts is er sprake van een mengbeeld, waarbij stress en verhoogde spierspanning van het hoofd een belangrijke rol spelen. De heer W. heeft een zware tijd achter de rug met veel spanningen in de privésfeer en een extreem hoge werkdruk. Zijn hoofdpijn is in die tijd ontstaan. Nu hij een rustiger periode heeft, is de hoofdpijn minder intens, maar nog dagelijks aanwezig.
Tijdens het biofeedback stressprofiel (zie grafiek 1) is de spierspanning in de schouders gemeten in combinatie met de ademhaling, hartslag, huidgeleiding en handtemperatuur.
Grafiek 1: stressprofiel van de heer W. Opvallend is de continu reagerende huidgeleiding.
Het grijze segment is de basismeting, de rode segmenten zijn de mentale inspanningstaken, de groene segmenten zijn de ontspanningsopdrachten en het blauwe segment is een ademoefening.

stressprofiel hoofdpijn

Grafiek 1: stressprofiel van de heer W. Opvallend is de continu reagerende huidgeleiding. Het grijze segment is de basismeting, de rode segmenten zijn de mentale inspanningstaken, de groene segmenten zijn de ontspanningsopdrachten en het blauwe segment is een ademoefening.

Uit die meting bleek dat de heer W. vrijwel gedurende de hele test ontspannen schouders had. Later is de spierspanning in de nek, kaken en het voorhoofd gemeten en ook daar bleek geen spanning te zitten.

Het leek erop dat de hoofdpijn een andere oorzaak had dan een verhoogde spierspanning. Verder kijkend naar het stressprofiel is er een afwijkend beeld te zien in de huidgeleiding, gemeten via transpiratie op de vingertop. De huidgeleiding is een maat voor reactie/emotie. Tijdens reactie/emotie ontstaat er extra transpiratie op de vingertoppen, waardoor de huidgeleiding stijgt. Het verwachte patroon is een stijging van de huidgeleiding tijdens de mentale inspanningstaken en een daling van de huidgeleiding tijdens ontspanning en tijdens herstel na de mentale inspanningstaak. Bij de heer W. was
de huidgeleiding echter continu onrustig, zelfs wanneer het in de kamer stil was tijdens de opdracht om te ontspannen, alsof hij de hele tijd aan het reageren was.
Bij de nabespreking vertelde hij dat zijn zintuigen continu actief waren: hij zag en hoorde alles. Wat hij niet besefte, was dat zijn lichaam daar continu op aan het reageren was en hij zag in dat het goed zou zijn voor zijn gezondheid om te leren zijn aandacht naar binnen te richten en zijn zintuigen rust te gunnen. Via biofeedback training, waarbij hij zijn huidgeleiding kon volgen op een beeldscherm, leerde hij wat hij moest doen om de huidgeleiding te laten dalen. Hij heeft dat gecombineerd met aandachtgerichte oefeningen thuis, zoals de bodyscan uit de mindfulness. Al snel ervoer de heer W dat hij anders de wereld in ging kijken, dat het rustiger werd in zijn hoofd en dat de hoofdpijn afnam. Na 5
sessies kon de behandeling afgerond worden, omdat de hoofdpijn verdwenen was.

Conclusie
Het biofeedback stressprofiel laat zien wat er in het lichaam gebeurt in reactie op spanning en geeft inzicht in het vermogen om te ontspannen en het herstelvermogen na spanning. De oorzaak van spanningsgerelateerde klachten wordt via een dergelijke meting duidelijker en de behandeling kan beter afgestemd worden op de specifieke situatie van de patiënt. In Nederland is de afgelopen jaren gewerkt aan een netwerk van praktijken, waar een dergelijk biofeedback stressprofiel afgenomen kan worden. Ook Ergofocus is lid van dit netwerk.

Op de website van www.biofeedbackvereniging.nl staan nog meer praktijken in Nederland, die lid zijn van dit netwerk.

Bron: Kracht door Balans, Mw. D.M. Matto, Eerstelijnspsycholoog / biofeedback therapeut BCIAC

WordPress theme: Kippis 1.15