Advies Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is de mate, waarin zij productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen en/of buiten het bedrijf/de organisatie.

Afhankelijk van het geboortejaar moeten/mogen medewerkers tot hun 65/67e jaar blijven werken. Wanneer in uw bedrijf de arbeidsparticipatie lager is dan gewenst (het ziekteverzuimpercentage is bijvoorbeeld 4,5% of hoger). Maatschappelijke ontwikkelingen als ouderschapsverlof, mantelzorg, levensloopregelingen, hoge ziekte – en verzuimkosten e.d.  om oplossingen vragen? Dan is het de moeite waard om een gezondheidsbeleid op te zetten met als doel de medewerkers duurzaam inzetbaar te laten zijn. .
Doelstelling van het op te stellen beleid is:
Een Top-Down gedragen gedragen beleid
Enerzijds gezonde en gemotiveerde medewerkers
Anderzijds een goed renderend bedrijf.

Subdoelen zijn:
een beheersbaar laag ziekteverzuimpercentage;
lage instroom WIA;
winstgevendheid;
gering personeelsverloop;
flexibele en betrokken inzet van personeel,
medewerkertevredenheid;
klanttevredenheid,
streven naar nul ongevallen etc.

Om een dergelijk beleid in uw bedrijf in te voeren, wordt gebruik gemaakt van het Huis van het Werkvermogen. Hieruit wordt een Plan van Aanpak met prioriteitenlijst en oplossingsrichtingen opgesteld

WordPress theme: Kippis 1.15