RSI / KANS

Voorheen vielen klachten aan arm, nek en schouder onder de noemer RSI (Repetitive Strain Injury). Voor patiënten had RSI een negatieve lading. Daarbij schept de term verwarring: het gaat veelal niet om een ‘injury’. Bovendien kan niet alleen ‘repetitive strain’, maar ook statische belasting de klachten veroorzaken.

KANS staat voor Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder. Voor deze naam is gekozen, omdat deze voor meerdere beroepsgroepen bruikbaar is. Volgens de daarbij opgestelde definitie zijn dit klachten aan het bewegingsapparaat in arm, nek en/of schouder, die niet veroorzaakt zijn door een acuut trauma of systemische aandoening. De klachten zijn in te delen in specifieke en a-specifieke KANS. Een aandoening is specifieke KANS, als deze te diagnosticeren is. Dit betekent dat op basis van onderscheidende kenmerken de diagnose reproduceerbaar gesteld kan worden. Ze worden als afzonderlijke aandoeningen benaderd en behandeld en dus niet als een grote groep van klachten gezien.

Alle klachten, die niet als specifieke KANS te diagnosticeren zijn, worden a-specifieke KANS genoemd.

Zowel voor behandeling kunt u bij mij terecht als ook voor preventieve interventies. Individueel, maar ook in groepen.

Bij individuele trajecten wordt zowel bij de behandeling als bij preventie gebruik gemaakt van biofeedbackmiddelen. Het is bekend, dat veel medewerkers geen verschil voelen tussen spanning en ontspanning. Terwijl bijvoorbeeld een te hoog buro leidt tot verhoogde spierspanning van de schouderspieren. Ook de relatie tussen mentale inspanning en lichamelijke spanning voelt men vaak niet goed aan. Het lichaam reageert op prikkels van buitenaf, die in eerste instantie niet als stressvol ervaren worden, zoals het rinkelen van een telefoon of een onaardige opmerking. Het lichaam reageert echter wel op deze prikkels. Met biofeedback wordt terugkoppeling gegeven op deze reacties en de medewerkers bewust gemaakt van hun reacties en hoe zij hierop kunnen handelen.

Naast de biofeedback is er aandacht voor de inrichting van de werkplek.

Voor groepen kan een training “Gezond Beeldschermwerk” ingezet worden. Is uw organisatie meer gebaat bij inzicht in stressvolle situaties, dan kan een training “KANS op Stress” ingezet worden.

Bij een training “Gezond Beeldschermwerk” krijgen medewerkers door kennisoverdracht inzicht in de risico’s van beeldschermwerk. Tevens krijgen zij inzicht in zelfmanagement, zowel theoretisch als praktisch.

De medewerkers leren om hun eigen werkplek juist in te stellen. De training bestaat uit een plenair gedeelte en een individueel gedeelte. In het plenaire deel wordt informatie gegeven. In het individuele deel staat de inrichting van de persoonlijke werkplek centraal.

In sommige gevallen zullen er tevens andere investeringen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld de inrichting van de werkplek. Het effect van de training “Gezond Beeldschermwerk” zal minder zijn, als noodzakelijke aanvullende maatregelen uitblijven. Het behoort tot de mogelijkheden, dat Ergofocus u assisteert bij de aanschaf van ergonomische hulpmiddelen. Uitgangspunt daarbij is, dat de veiligheid, welzijn, gezondheid en doelmatig functioneren bevorderd wordt.

Bij de training “KANS op Stress” krijgen uw medewerkers inzicht in stressvolle situaties in het werk en de gevolgen daarvan op de lichaamsreacties. Een en ander wordt gedemonstreerd met behulp van biofeedback. Ook zullen uw medewerkers oefeningen meekrijgen om de KANS op stress tijdens het werk te verminderen.

 

Voor behandeling in de praktijk, kunt u direct een afspraak maken.

Wilt u meer informatie over een training, dan kunt u contact met mij opnemen om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken. Ik maak geheel vrijblijvend een offerte. Het eerste oriënterend gesprek voor een training is gratis.

WordPress theme: Kippis 1.15