Rugklachten

Rugklachten is het hebben van pijn in de rug, meestal in de onderrug. Soms gaat deze pijn gepaard met pijn of tintelingen in de billen of benen. Vaak heeft men het gevoel dat er ‘iets’ met de rug aan de hand is. De pijn moet toch ergens vandaan komen? Uit onderzoek blijkt dat bij mensen die langer dan 6 weken klachten hebben (of regelmatig klachten hebben) slechts bij 1 tot 5 % de klachten ontstaan door een afwijking in de rug. Bij het overgrote deel van de mensen met rugklachten zijn er dus geen afwijkingen te vinden

Toch hebben deze mensen klachten, waardoor zij in het dagelijksleven en in het werk beperkt worden. Het is dan ook niet juist om te veronderstellen dat deze grote groep mensen zich aanstelt, of de klachten voorwenden om bijvoorbeeld niet te hoeven werken. deze klachten worden dan ook a-specifieke rugklachten genoemd.

Oorzaken

Als er geen afwijkingen in de rug te vinden zijn, is het de vraag waar de klachten dan vandaan komen. De klachten kunnen ontstaan door overbelasting. Deze overbelasting kan door een aantal factoren veroorzaakt worden, te weten:

  • Fysieke overbelasting. Het werk is te zwaar of er wordt gewerkt in een ongelukkige houding.
  • Fysieke overbelasting door verminderde lichamelijke belastbaarheid. Er is dan sprake van een verslechtering van de conditie van m.n. de rug- en rompspieren. Door inactiviteit of onbalans in de spieren, neemt de conditie van de spieren af. Veelal als gevolg van pijn wordt er nog minder bewogen, waardoor de belastbaarheid nog meer afneemt.
  • Psychische en emotionele overbelasting. Ook deze overbelasting kan aanleiding zijn voor het ontstaan van rugklachten. Door psychische of emotionele spanning ontstaat er onbewust een verhoogde spierspanning waardoor overbelasting ontstaat. Vaak blijft ook tijdens de slaap de spierspanning te hoog en treedt er geen herstel op. Vaak herkennen mensen deze vorm van overbelasting zelf niet.

Ontstaan van chronische rugklachten

Het feit dat mensen geen verband meer zien tussen hun klachten en de oorzaak van de klachten, blijven deze bestaan. Waardoor de klachten chronisch worden. Men is geneigd rust te houden met als gevolg een verdere afname van belastbaarheid. Daarbij spelen ook psychische en sociale factoren een rol. Door de pijn kunnen zij niet meer werken, sporten of hobby’s uitoefenen. Er is een gevoel van onbegrip, de dokter kan niets vinden en toch blijven de klachten bestaan. Men gelooft niet meer in herstel.

Behandeling

Voor behandeling van uw rugklachten, kunt u een afspraak maken. Samen zoeken we naar de de oorzaak van uw klachten. Zo nodig en indien mogelijk wordt tevens uw werkplek onderzocht. Het is mogelijk, dat daarvoor door uw werkgever extra investeringen gedaan moeten worden. Dit wordt met uw werkgever besproken.
Wanneer rugklachten chronisch geworden zijn en de oorzaak niet goed meer te achterhalen is, geeft een interventie met biofeedback goede resultaten.

WordPress theme: Kippis 1.15