VerzuimPreventieSpreekuur

Om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is het van belang om klachten te voorkomen en/of in een vroeg stadium te herkennen. U kunt voor uw medewerkers abonnement nemen op een VerzuimPreventieSpreekuur. Op een vast tijdstip (wekelijks, maandelijks, afhankelijk van de grootte van de organisatie) ben ik op het bedrijf aanwezig. Medewerkers kunnen zich van te voren aanmelden. Medewerkers melden zich met hun klacht, waarna zo mogelijk direct een advies gegeven worden. Daarbij wordt, indien noodzakelijk, tijdens werktijd met de medewerkers ‘meegelopen’ op hun werkplek, waarbij knelpunten in het werk ten aanzien van de klachten (bijv. fysieke belasting / RSI-KANS) besproken worden. Ter plaatse worden adviezen gegeven.

Ook wanneer medewerkers inmiddels verzuimen en weer terugkeren in het werk, biedt het spreekuur mogelijkheden. Aan de hand van de aard van het verzuim en de daarmee samenhangende klachten wordt in kaart gebracht wat de belastbaarheid van dat moment is en welke werkzaamheden bij de re-integratie uitgevoerd kunnen worden. Gedurende de re-integratie worden de werkzaamheden gemonitord en zo nodig aangepast. Met als doel de werknemer zo spoedig mogelijk te laten terugkeren op het werk. Een en ander kan geïmplementeerd worden in het plan van aanpak in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Indien er geen aanmeldingen zijn voor het afgesproken spreekuur of er is voldoende tijd over dan zal ik een rondgang maken langs de medewerkers.

Doel

Doel is: persoonlijke risico’s op fysieke belasting tot een minimum te beperken en verzuim te voorkomen. Eventueel is een combinatie mogelijk met de implementatie van het beleid fysieke belasting / RSI-KANS. De frequentie en duur van het spreekuur wordt in onderling overleg vastgesteld. Dit zal afhankelijk zijn van het aantal medewerkers, behoefte, ziekteverzuim, risico op klachten, enz.

 

Neemt u contact met mij op om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken. Ik maak geheel vrijblijvend een offerte. Het eerste oriënterend gesprek is gratis.

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15