Vergoeding en Verwijzing

De kosten voor fysiotherapie kunnen ook in 2013 voor vergoeding in aanmerking komen. In de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed na de 20e behandeling voor aandoeningen, die op de chronische lijst staan. Voor alle andere fysiotherapie heeft u een aanvullende verzekering nodig. Voor vergoeding zijn er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de polis die u gekozen heeft, te weten

– U hebt een restitutiepolis. U kunt dan zelf kiezen bij welke fysiotherapeut u behandelt wilt worden. U krijgt een rekening van de fysiotherapeut die u zelf betaalt. Deze rekening stuurt u samen met een verwijsbrief van uw huisarts naar uw zorgverzekering. De verzekeraar vergoedt dan grotendeels de kosten.

– U hebt een naturapolis en gaat u naar een van de behandelaars waar uw verzekeraar wel een contract mee heeft gesloten. U krijgt dan alles vergoed en de rekening gaat meestal direct naar de verzekeraar.

– U hebt een naturapolis, maar gaat naar een fysiotherapeut die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. In dit geval zal de verzekering een deel van de kosten vergoeden. Deze vergoeding zal over het algemeen lager zijn dan wanneer u een restitutiepolis heeft. Deze vergoeding is wettelijk bepaald op 60-80% van de gemiddelde gecontracteerde marktprijs. Uw verzekeraar bepaalt of het 60% of 80% wordt.

 

Neem een restitutiepolis als u alle keuzevrijheid wilt. Het is wellicht handig om te weten dat u vrij bent om voor uw basisverzekering een andere verzekeraar te kiezen dan voor uw aanvullende verzekering.

 

Ik heb geen contract ondertekend met de zorgverzekeraars. Natuurlijk voldoe ik aan alle eisen die er gesteld zijn aan het beroep fysiotherapie. Dat ik geen contract heb getekend, betekent voor u dat u de nota zelf declareert bij uw zorgverzekeraar. Via uw (aanvullende) verzekering wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Zie hierboven.

NB: Vraag voor aanvang van de behandeling bij uw verzekeraar welke voorwaarden in uw geval van toepassing zijn.

Sommige zorgverzekeraars vragen een verwijsbrief van de huisarts voor de behandeling bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Raadpleeg ook hiervoor uw polisvoorwaarden.

Na afloop van de behandeling ontvangt u de nota, die u direct dient te voldoen.

 

WordPress theme: Kippis 1.15