Wat is Biofeedback?

Biofeedback is een onderzoeks– en trainingsmethode waarbij signalen van het lichaam worden gemeten en zichtbaar worden gemaakt.
Door deze signalen zichtbaar te maken, wordt men zich bewust van de lichamelijke reacties. Vervolgens kan door middel van coaching en training controle hierop uitgeoefend worden, zodat de reacties in de gewenste richting gestuurd kunnen worden.

De signalen van het lichaam waarover feedback kan worden gegeven zijn onder andere:

  • Temperatuur
  • Spierspanning
  • Hartslag
  • Ademhaling
  • Huidgeleidingsreactie

 

Biofeedback wordt ook wel de psychofysiologische spiegel genoemd. Door de gemeten signalen niet alleen voor de therapeut, maar ook voor de cliënt zichtbaar te maken, kunnen zij beide leren van de signalen, die door het lichaam worden afgegeven als gevolg van onbewuste processen, zoals gedachten en emoties op het ziekteproces.

Vaak is de relatie tussen de lichamelijke klacht en de emotionele of mentale overbelasting helemaal niet zo duidelijk. De signalen worden anders geïnterpreteerd of de oorzaak wordt ergens anders gezocht. Door het onbewuste bewust te maken wordt de lichaam-geest verbinding hersteld en beïnvloed. Om daarmee de balans tussen belasting en belastbaarheid te herstellen.

Er wordt gebruik gemaakt van op de huid geplakte sensoren om de lichaamssignalen te meten. Het effect van bv een beangstigende gedachte, geconcentreerd nadenken, de manier van ademen, de zithouding, enz. wordt zo direct zichtbaar gemaakt. Met training wordt geleerd de lichaamssignalen te herkennen en bewust te controleren.

Vaak is al na één sessie een leereffect merkbaar. Het aantal sessies, dat nodig is, is afhankelijk van de klachten en kan variëren per persoon.

 

WordPress theme: Kippis 1.15