Werkplekonderzoek

Bij een individueel werkplekonderzoek wordt de werkplek in combinatie met de werkzaamheden in kaart gebracht. Het doel van het onderzoek is het opstellen van een werkplekadvies om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat te voorkomen of te verminderen. Daarnaast wordt de medewerker bewust gemaakt van zijn/haar houding & beweging tijdens het werk met behulp van myofeedback (spierspanningsmeting).

Zo mogelijk worden direct interventies toegepast, bijvoorbeeld adviezen omtrent werk-rust verhoudingen, simpele aanpassingen op de werkplek en houdings- en bewegingsadviezen.

Aan de hand van de bevindingen van het werkplekonderzoek worden aanbevelingen opgesteld. Deze worden vastgelegd in een verslag inclusief de aanbevelingen/actiepunten.

Wenst u voor een of meerdere medewerkers of bedrijfsbreed een dergelijk onderzoek in te zetten, neem dan contact met mijĀ op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

WordPress theme: Kippis 1.15